Preview Mode Links will not work in preview mode

Divine Motherhood Podcastshow


Feb 2, 2022

In deze episode neem ik je mee in hoe spirit en ego een rol spelen bij het opvoeden van je kind. Ik geloof dat iedere moeder haar eigen motherhood style heeft en ik vertel je in deze episode over hoe ik daarin naar mijn gevoel geluisterd heb.

Maar, het feit dat dit voor mij en mijn kindje het juiste pad is, hoeft niet te betekenen dat dit voor iedere moeder zo is. Integendeel. In deze episode vertel ik je hoe ego je in allerlei aspecten van het moederschap kan dwarsbomen en hoe je door loslaten en overgave toch weer terug kan komen bij spirit. Want, wanneer jij je durft over te geven aan het ritme van jouw kindje, laat je automatisch je bemoeienis met de tijdslijnen los. Spirit neemt het over en jij wordt ineens veel productiever en krachtiger. In je business én in je leven. 

Wil jij leren hoe je weer in contact kan komen met je intuitie en source? Je kunt de replay van mijn masterclass hierover nog opvragen: https://sovschoice.com/product/masterclass-channelen-kun-je-leren/.

2:08 - Mijn (geconditioneerde) overtuigingen over slapen met je kindje en hoe ik mijn eigen weg hierin gevonden heb

4:00 - Wat attachment parenting is en hoe dit mijn eigen motherhood style reflecteert

6:30 - Spirit vs. ego bij het moederschap en je (ego)oordeel over een ander

12:04 - Waarom er geen goed of fout is – ook niet bij opvoeding – en hoe je dan wel kunt ontdekken wat het juiste pad voor jouw kindje

13:53 - Iedere keer dat je iets voor jezelf wilt doen, komen de kinderen er weer tussendoor, waardoor je er niet aan toe komt: hoe je daarmee om kunt gaan vanuit Divine Motherhood

18:14 - Hoe je vanuit overgave aan het ritme van je kindje tóch super productief kunt zijn

20:15 - Waarom de komst van een kindje je zelfs productiever en krachtiger kan maken in je business omdat je genoodzaakt wordt om meer rust te pakken en jouw bemoeienis met het tijdspad los te laten

23:00 - Hoe ik mijn business run op een 2.0. level met behulp van de frequentie die ik heb bereikt door mijn kindje

24:04 – Wanneer iets een gewoonte of ‘moeten’ wordt in plaats van inspired action, dan is het tijd om ermee te stoppen

26:55 – Het geheim van joy bewaren in je business, je relatie en in je leven en wat we van een schilderij van Rembrandt kunnen leren

28:30 – Mijn masterclass over het connecten met je intuïtie en source en hoe je dit kan inzetten in jouw business